In Memoriam: Paul Beversluis

Op zaterdag 13 februari 2016 overleed na een kort ziekbed Paul Victor Beversluis. Ondanks alle bruisende ideeën die Paul samen met zijn vrouw Nel graag wilde realiseren, vloeide de energie van het levenslicht in een aantal dagen weg. Licht in alle dimensies, altijd de grootste drijfveer voor Paul die een graag geziene spreker was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Op verschillende internationale symposia waaronder de Oxford University en tijdens congressen in Duitsland, Japan en Korea. Maar ook op de gezellige en educatief alom gewaardeerde ZSO-Info avonden. Auteur op het gebied van technische machinehandboeken volgens CE-norm. Schreef artikelen voor diverse nationale en internationale vakbladen over zeefdrukrasters, droogsystemen, UV-technologie en textielinkten met alle facetten die daarbij horen. Maakte meer dan 45 jaar deel uit van de redactie van Silk Screen Magazine wat later is opgegaan in het vakblad Sign + van Uitgeverij Eisma uit Leeuwarden. Daarnaast was hij de medeoprichter van de European Screen printing Manufactures Association (ESMA) en van Het Zeefdruk Instituut, dat zeefdruk in een aanzienlijk breder verband plaatste met hands-on praktijkonderwijs.

Paul was de zoon van Frits Beversluis die op het brommertje voor Loreti zeefdruk-inkten en benodigdheden in het westen van ons land bezorgde. Zeefdruk was toentertijd een geheel nieuwe technologie en dat boeide Paul enorm. Trouwde met zijn Nel en het echtpaar startte een eigen zeefdrukonderneming in het karakteristieke Friesland. Maar het grafisch vakonderwijs trok en hij werd gevraagd door de voorzitter van de Vereniging van Zeefdrukkers om een landelijke praktijkcursus zeefdrukken te ontwikkelen. Met de opgedane kennis en studie werd Paul docent algemeen grafische technieken en fotografie. Eerst in Utrecht op de LTS en later in Amsterdam Sloterdijk op de grafische MTS. Toch veranderde Paul van job toen Stork met het destijds revolutionaire high mesh gaas op de markt kwam. Midden van de jaren tachtig een zware maar interessante en bovendien avontuurlijke betrekking om de speciale gazen te promoten. Was houder van een aantal patenten inzake de laagdikte van het zeefdruksjabloon in combinatie met het high mesh. Paul bracht de westelijke zeefdruktechnologie naar het verre oosten. Vertelde daar ook boeiend over tijdens de vele lessen die hij voor het Zeefdruk Instituut verzorgde. Werkte later voor Silk Screen Promotion en had zijn eigen Adviesburo waarin hij met Nel onderzoeken en publicaties uitvoerde onder meer voor de brancheorganisaties KVGO en ZSO. Na zijn pensionering verhuisden Paul en Nel vanuit West-Friesland naar het Friese Noordwolde. Hij deed op diverse vlakken een stapje terug en kreeg meer problemen met zijn gezondheid. Wel steevast te vinden op de tribune tijdens het jaarlijkse FK Fierljeppen en uiteraard op het water bij het Skûtsjesilen, de Friese sport zat in zijn hart gesloten en kon rekenen op zijn warme belangstelling. Toch bleef Paul de zeefdruksector met ruime belangstelling volgen. Informatie werd nog steeds gedeeld en hij gaf nog immer adviezen. De gezondheid was broos maar ruimschoots plannen aanwezig in zijn hoedanigheid van stuwende secretaris van de vereniging Zuider-Zon om meer energie uit licht te halen. Nog steeds baanbrekend vanwege zijn uitmuntende kennis van de allernieuwste duurzame kwaliteit zonnepanelen. Uiteraard voorzien van een stukje zeefdruk, hoe kan het ook anders. Niets leek erop dat het telefonisch contact met hem van drie weken geleden het laatste zou zijn. Paul Beversluis, de humorvolle 71-jarige bevlogen nestor van de zeefdrukindustrie is niet meer. De energie van de straling blijft en alleen het zichtbare licht is nu stilletjes weggeëbd.

Namens Het Zeefdruk Instituut:

Peter Kreijmborg
Nathalie van Heijningen
Gert Jan van Heyningen