Ziel van Textiel

Textiel

Mooi, scherp gesneden, trendy promotioneel textiel dat tegen een lage prijs bij de textieldrukker verkrijgbaar is. Uiteraard met fraai in kleur uitgevoerde opdruk dat langdurig en duurzaam aan alle hedendaagse eisen voldoet. In het decembernummer van Sign+ het verhaal over de bewustwording van de herkomst van textiel. Duurzaam, ethisch- en ecologisch verantwoord volgens … [Lees meer...]

The Joker

The Joker - Donkersloot en Nederlof

De ambachtelijke kunstenaars Peter Donkersloot en Rob Nederlof hebben de ultieme kracht van zeefdruk volledig ontdekt. De creatieve chemie tussen de twee vijftigers werkt prima. Sinds de publicatie in juli van dit jaar in de Sign+ is de vernieuwende visie over kunst en zeefdruk een vast gegeven geworden bij die twee kunstenaars. Eerst Marilyn Monroe en daarna Sophia … [Lees meer...]

Vakonderwijs loopt vast

Zeefdruk Instituut

Vakmensen met creatieve impulsen blijven ook in onze tak van de industrie hard en hard nodig. De instroom is marginaal maar de opleiding tot zeefdrukker biedt een aanzienlijk breedvoeriger opleiding aan dan in het reguliere grafimedia traject aan de orde is. Gelukkig staan er jongens en meiden klaar om het brede pakket van opdrachten in detail uit te voeren. Uiterst … [Lees meer...]

Inferno in Bangladesh

P3GVH7927

Een afschuwelijke tragedie bij Tazreen Fashion in Bangladesh waar meer dan honderd werknemers de dood vonden. Tazreen Fashion verwerkt textiel die uiteindelijk bestemd is voor de Europese markt voor zeer grote kledingmerken. Gelabeld volgens onze Westerse normen en waarden als geproduceerd in ondernemingen die de arbeidsomstandigheden hoog in het vandaal hebben … [Lees meer...]

InfoMil naar Rijkswaterstaat

Zeefdruk Instituut

Vanaf 1 januari 2013 gaan de kennis- en uitvoeringstaken van InfoMil over naar Rijkswaterstaat. Behalve InfoMil gaan meer onderdelen van Agentschap NL op het gebied van milieu en leefomgeving naar Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Met de komst van deze taken gaat Rijkswaterstaat ook programma's uitvoeren voor andere opdrachtgevers dan het … [Lees meer...]

AIM en OBM

AIM

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven sinds 1 januari 2011 toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Deze toestemming vooraf wordt in de wet genoemd: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag vooraf instemt met het van start gaan van een … [Lees meer...]

Kwalificatiedossiers opleidingen

_GVH1005-2

Als we het dan toch over het politieke beleid hebben staat het uitvoerende beleid van de 1040 uren norm voor leerlingen op scholen van Staatssecretaris Sander Dekker onder druk. Voornemens was deze norm in 2014-2015 in te voeren maar de staatssecretaris voelt terecht de hete adem van de Tweede Kamer in zijn nek.

Opleiden is een moeilijke kwestie als ook de overheid … [Lees meer...]

Nederland 200 jaar

200jaarkoninkrijkButton_med

Sinds 1810 was Nederland ingelijfd bij Frankrijk en dus geen zelfstandige staat meer. In oktober 1813 werd Napoleon, de zelfbenoemde keizer van Frankrijk, bij Leipzig verslagen. Het Franse bezettingsleger trok zich terug uit Nederland. Er dreigde een machtsvacuüm. Drie vooraanstaande Hagenaars, onder wie Gijsbert Karel van Hogendorp, trokken het initiatief naar zich toe … [Lees meer...]

Ramen spannen bij Silkscreen Promotion BV

Zeefdruk Instituut

Het bespannen van zeefdrukramen is sinds 1 november 2012 in goede handen van Silk Screen Promotion B.V. Het ramen bespannen werd daarvoor uitgevoerd onder de vleugels van Kiian B.V. Niemand minder dan Guido van Elsacker heeft de spanning wat opgevoerd om tot nog betere drukresultaten te komen. Wel met dezelfde medewerkers en apparatuur op de oude en vertrouwde locatie … [Lees meer...]

Tekort aan ambachtsmensen

GVH9681-STOP

De huidige economische crisis camoufleert een dreigend catastrofaal tekort aan vakmensen in de Nederlandse ambachtseconomie, waaronder de creatieve sector. De ambachtelijke arbeidsmarkt kromp in 2011 licht (0,5%). Toch moet de Nederlandse ambachtseconomie tot 2021 op zoek naar 250.000 nieuwe vakmensen. Het gebrek aan instroom van jongeren kan catastrofale gevolgen voor de … [Lees meer...]