Het ongelijk van het witte goud

ploumen

De Nederlandse overheid wil internationaal het voortouw nemen in de strijd tegen foute kleding. Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel- en Ontwikkelingssamenwerking gaat de strijd aan tegen producenten in de textielindustrie in verre landen die zich niet conformeren aan de juiste arbeidsomstandigheden. Veel Nederlands geld lijkt beschikbaar te zijn om in … [Lees meer...]

Waterinkten

Waterinkt drukken

Waterinkten bieden de zeefdrukker ongekende mogelijkheden om fashion retail kleding te produceren op lichtgetinte textiele weefsels. Opaciteit, elasticiteit, helderheid en wasvastheid blijven gewaarborgd mits de textieldrukker zich wel aan een aantal elementaire regels houdt. Het bedrukte eindresultaat is prima was- en strijkbaar en behoudt de structuur van het … [Lees meer...]

Duurzaam ondernemen kan geld opleveren

Duurzaam ondernemen

Dit jaar trekt de overheid 3 miljard euro uit om ondernemers bij te staan die duurzaam willen gaan ondernemen. Ondernemers die kansen zien in het duurzaam opwekken van energie krijgen steun van de overheid. Uiteindelijk moet de regeling er mede voor zorgen dat in 2020 16 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt, aldus minister Kamp van Economische Zaken … [Lees meer...]

Kans op een overheidsopdracht

Aanbesteding

Op 1 april a.s. treedt de nieuwe Aanbestedingswet in werking. Dankzij deze nieuwe wet maken ondernemers een eerlijkere kans op overheidsopdrachten tegen een redelijke inspanning. Hierdoor kunnen opdrachten vanaf 1 april niet meer nodeloos groot gemaakt worden. Ook mogen er geen onredelijke omzeteisen meer worden gesteld. In de Gids Proportionaliteit (proportionaliteit … [Lees meer...]

AIM en OBM

AIM

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven sinds 1 januari 2011 toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Deze toestemming vooraf wordt in de wet genoemd: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag vooraf instemt met het van start gaan van een … [Lees meer...]

Kwalificatiedossiers opleidingen

_GVH1005-2

Als we het dan toch over het politieke beleid hebben staat het uitvoerende beleid van de 1040 uren norm voor leerlingen op scholen van Staatssecretaris Sander Dekker onder druk. Voornemens was deze norm in 2014-2015 in te voeren maar de staatssecretaris voelt terecht de hete adem van de Tweede Kamer in zijn nek.

Opleiden is een moeilijke kwestie als ook de overheid … [Lees meer...]

Bezuinigingen

Eclips

In het Catshuis is men nu druk aan het overleggen hoe en waar op bezuinigd kan worden. Het zal wel moeten als we ons begrotingstekort van circa 4,5 % in 2013 naar de Brusselse norm van max 3 % terug willen brengen. Sinds ons begrotingstekort bekend is worden we door de bewindsleden en allerlei media overstelpt met ideeën hoe we dit tekort kunnen terugdringen. Heel … [Lees meer...]

Energie Investerings Aftrek

Zeefdruk Instituut

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is van toepassing op bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen. U vindt de energieprestatie-eisen in de Energielijst. Daar staan alle bedrijfsmiddelen in die in aanmerking komen voor de EIA. Ze zijn voorzien van een code die u nodig heeft voor uw EIA-aanvraag. Naast … [Lees meer...]

Problemen met de Arbeidsinspectie?

Zeefdruk Instituut

Handhaving door plaatselijke en/of landelijke overheden is een vast gegeven. Ook in onze sector met zeefdruk en print als direct perspectief zijn er regels opgesteld. Als ondernemer heeft u nu eenmaal de plicht zich aan de spelregels te houden waaronder de Arbeidsomstandigheden en/of Milieuwetgeving. De hulp van Het Zeefdruk Instituut wordt vaak ingeroepen op het moment … [Lees meer...]

Milieulijst 2012

Milieulijst2012-MIA-Vamil

In dit jaar kunnen bedrijven die duurzaam ondernemen gebruik maken van de fiscale mogelijkheden die de MIA en de Vamil biedt. We spreken over de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). overheid wil investeringen in milieuvriendelijke apparatuur stimuleren. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Het … [Lees meer...]