Werkzaamheden

Stichting Het Zeefdruk Instituut (ZI) is een onafhankelijke instelling voor grafische-, industriële- en textiele- zeefdrukkerijen. Het dient als adviesorgaan en vraagbaak voor zeefdrukbedrijven, printondernemingen, brancheleveranciers, reclamebureaus, fotografen en hobbyisten.

Het Zeefdruk Instituut steunt volledig op haar kennis van en ervaring met alle aspecten van het zeefdrukvak en aangrenzende technieken en procédés, alsmede op haar bekendheid met alle medespelers in de branche. Men weet zich omringd door een grote groep gedreven, innovatieve en creatieve ondernemers. Voor de zeefdruktechniek worden telkens nieuwe toepassingen en/of combinaties met andere nieuwe digitale of bestaande technieken bedacht.

Het Zeefdruk Instituut volgt de ontwikkelingen binnen de zeefdruk-, sign- en creatieve industrie nauwgezet en helpt sturing te geven aan de verdere vooruitgang en expansie van de techniek, haar mogelijkheden en haar markt. Tevens worden zowel nationaal als internationaal en op alle niveaus contacten onderhouden met vooraanstaande organisaties en partijen.

Samengevat is de doelstelling van de Stichting enerzijds informatie te verzamelen over ontwikkeling van huidige en toekomstige zeefdruk technieken en anderzijds deze door te geven, zodat die informatie in het onderwijs en bedrijfsleven bijdraagt aan de kennis.

Daarnaast houdt Het Zeefdruk Instituut zich nadrukkelijk bezig met zaken als Arbo, veiligheid, milieu, sociale aspecten, wetgeving, nieuwe media, management en onderwijs. Daar waar over dergelijke onderwerpen vragen bestaan of daar waar men ondersteuning behoeft, kan het ZI worden ingezet. Onderzoek en ondersteuning op alle gebieden die voor de zeefdrukker van belang zijn.

Het Zeefdruk Instituut voert (technisch) onderzoek uit, hetzij in opdracht, hetzij op eigen initiatief. In het eerste geval is dit klantgericht, in het tweede geval betreft het de toepassing van innoverende technieken of zaken die met wetgeving en dergelijke te maken hebben ten dienste van de gehele branche.